business meeting 150378057 100264708 large

Skelbiamas visuotinis narių susirinkimas

2018-03-02

     Kredito unijos "Saulėgrąža" narių dėmesiui

   Pranešame, kad 2018 m. kovo mėn. 23 d. šaukiamas Kredito unijos „Saulėgrąža“ visuotinis narių

     susirinkimas.

     Numatoma susirinkimo darbotvarkė:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
 2. Valdybos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
 3. Paskolų komiteto ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
 4. Vidaus audito tarnybos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
 5. Auditoriaus ataskaitos pristatymas.
 6. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
 7. Pelno (nuostolių) paskirstymas.
 8. 2018 m. unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 9. Atestuoto auditoriaus ar audito įmonės rinkimai ir atlygio limito nustatymas.
 10. Įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
 11. Stebėtojų tarybos nario atšaukimas.
 12.  Stebėtojų tarybos nario rinkimai.
 13. Paskolų komiteto pirmininko atšaukimas.
 14. Paskolų komiteto pirmininko rinkimai.
 15. Valdybos nario rinkimai.
 16. Valdybos nario rinkimai.
 17. Dėl Rizikos vertinimo specialisto pareiginių nuostatų.
 18. Dėl kredito unijos narių, neatitinkančių narystės kriterijų, pašalinimo.

 

Susirinkimas įvyks 2018 m. kovo 23 d. 9:00 val., adresu Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos klientų aptarnavimo vietoje, adresu A. Jakšto g. 12, Vilnius.

 

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą administracijos vadovas Gintautas Piragius, tel.: +370 527 22877, +370 610 10175, el. paštas gintautas.piragius@sauletaunija.lt.

 

2018 m. kovo 23 d. 9:00 val. neįvykus kredito unijos „Saulėgrąža“ eiliniam visuotiniam narių susirinkimui, 2018 m. kovo 30 d. 9:00 val., adresu Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., šaukiamas kredito unijos “Saulėgrąža” pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.

 

 

Kredito unijos „Saulėgrąža“ valdyba